Privacy verklaring

Privacy statement
Healthinezz is gevestigd te Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Healthinezz
Cas Oorthuyskade 184
1087 EH Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healthinezz verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Ip-adres
• Betaalgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Healthinezz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om telefonisch of per e-mail contact te zoeken met de klant om hem of haar te informeren over de bestelling en levering hiervan
• Voor het versturen van de nieuwsbrief, indien daar toestemming voor gegeven is
• Voor administratieve doeleinden, zoals levering, facturatie en klantenservice

Geautomatiseerde besluitvorming
Healthinezz neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthinezz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Healthinezz bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van huidige wetgeving bewaren wij je persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal zeven jaren na de laatste bestelling. Dit volgens de huidige wetgeving voor de bewaartermijn van de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Healthinezz deelt nooit gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of als dit wettelijk verplicht is. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren. Gegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healthinezz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healthinezz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Healthinezz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Facebook, Linkedin, Instagram, Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healthinezz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthinezz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen wij je vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Healthinezz wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-meldenbij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healthinezz neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@healthinezz.nl.

0
    0
    Winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar winkel
      Calculate Shipping